Så tillverkar du tabletter i samma tablettmaskin

I vissa jobb kan man använda samma maskin flera gånger. Men när man tillverkar spik så har man inte riktigt samma tanke på hur olika material påverkar varandra som då man tillverkar tabletter.

Det är inte bra om tabletter från olika serier skulle blandas ihop. Om man använder en tablettmaskin är det viktigt att hålla isär ingredienserna.

Viktigt att tänka på då man tillverkar tabletter

Innan du börjar din tillverkning av tabletter måste du ha rena ytor. Stora produktioner kan kräva en checklista där man går igenom de ytor och punkter som ska ses över.

Här kan man passa på att se över om det finns material som fattas. Innan du börjar måste du se till att tablettmaskinEN som du använder är fri från rester. Det är viktigt att allt är rent.

Det kan vara klokt att ta för vana att enbart hantera ett material i taget. Att jobba metodiskt minskar riskerna. Det är viktigt att inte överproducera. Detta för att helt utesluta att blandning uppstår.

Maskiner och utrustning tvättas efter användning och före användning, även om det inte behövs. Det kallas GMP, Good Manufacturing Practice (god tillverkningssed), och fungerar. Då slipper du göra misstag. Du kan journalföra det också.

Dessa kläder behöver du under produktionen

Verktyg som är en del av produktionen av tabletter måste förstås också kontrolleras och vara rena. Men man får inte glömma bort att människor som ser över processen också är en form av verktyg. Kläderna du har ska vara anpassade för det du ska göra.

Linne är ett bra material som inte fäller och som är lätt att hålla rent. Alla som jobbar vid tablettmaskinEN måste använda korrekt klädsel. Kroppsdelar bör täckas av arbetskläderna. Dessutom så ska man införa en rutin där händer hela tiden tvättas. Då landar inga virus i medicinen.

När man är klar slänger man bara in kläderna i tvättmaskinen. Man bör byta till nya kläder då en ny produktion av tabletter drar igång. Du kanske inte alltid kan tvätta. Vissa tvättmedel är farliga att använda då de stannar kvar på kläderna.

Du måste också skydda din övriga personal. Det är viktigt med bra handskar. På så vis hålls tabletterna skyddade.

Det kan också vara viktigt att se över skor. mikrokristallin
Du behöver ju bra stöd när du står vid tablettmaskinEN. Vissa skor är bättre än andra för detta ändamål.

Att jobba med droger

filmdragerad

Viss medicin kan reagera med andra produkter. Om det är så att man gör tabletter med antibiotika, cytotoxic, beta laktum eller hormoner så är det tal om levande mikroorganismer. Dessa måste hanteras med skyddande utrustning.