Med en blir du av med mossan snabbare

Det är för det mesta bara i sagoböcker som mossan är vacker att se på. I trädgården vill man ju inte ha den, därför kan du använda en ejektorflaska för att få bort den.

Mossa GTI eller Järnsulfat Turbo är två av de bästa mossmedlen på marknaden idag. Mossan dör av medlet och gräsmattan kan frodas igen. Om man bara har tålamod och rätt utrustning så går det fint.

spridare

Så tar ejektorflaskan död på mossan

Det fungerar som en sprinkler. När man väl kopplat in vattenslangen så kan man börja behandla gräsmattan. Det här är effektivare än en spridarramp eftersom man med ejektorflaskan hela tiden får nytt vatten från slangen.

Du får en automatisk blandning. När man är redo är det bara att köra igång.

Då det finns mossa på taket så kan man köra med tak GTI eller den urstarka Takrent Turbo som avdödar all påväxt

Om man har mossa på taket så kan man använda GTI och Takrent Turbo också. Man får en särskild takblandning för detta. Men då man ska behandla taket så jobbar man lite annorlunda.

För det första så bör man skrapa bort den mossa som man ser på taket med en skrapa. Sedan kan man spola med vatten för att få bort lösa bitar. Det mesta kommer då att samlas i hängrännan.

Med Tak GTI tar man sedan bort det sista av mossan. Man låter det verka ett tag på taket.

Det finns en plan B men den tar längre tid. Använd Bensaltensid eller Takrent Turbo. tak gti Sedan kan mossan regna bort.

Du bör alltid spara ejektorflaskan och dunken. Flaskan kan återanvändas. Man kan göra egna blandningar med järnsulfat. Järnsulfat är billigare än Mossa GTI. Till ditt tak så kan du använda Fulstopp.

Ejektorflaskor finns billigt på webben.

Via allt-fraktfritt.sese finns både tom ejektordunk, smart dunk, spridningsdunk, järnsulfat, Fulstopp, Bensaltensid med mera. Allt-fraktfritt.se har också egna konkurrerande varianter på Tak GTI, Mossa GTI med flera under egna namn.

Det blir mycket billigare att beställa från tillverkaren. De medlen brukar dessutom vara starkare. En ejektordunk som får fel vattentryck ger inte rätt blandning. Har man då lite starkare blandning så funkar det ändå = fler nöjda kunder för allt-fraktfritt.

Du kan göra det själv

Man ska kunna gör jobbet själv med en ejektorflaska. Om man ska jobba på taket så måste man ha skyddsutrustning. Takmedlen är väldigt högt koncentrerade.

Man bestämmer ju själv om man behöver hjälp. Om man anlitar företag så blir det ju ännu dyrare.

Allt avgörs av hur stor budget man har. Oavsett vad man väljer så måste ju mossan bort.