Mikrokristallinsk cellulosa ger bra kvalitet på tabeltter

Tabletter som är avsedda för medicin måste hålla en viss kvalitet. Det gäller inte bara innehållet som ska vara säkert och funktionellt. Ett bra klibmedel är alltid bra att använda vid tillverkning. Klibbmedel i tabletter binder samman tabletten. Mikrokristallinsk cellulosa används oftast som klibbmedel.

tablettmaskin

Mikrokristallinsk cellulosa är naturligt förekommande

Cellulosa är naturligt förekommande i plantor. Det håller alltid formen oavsett temperatur på vattnet. Det beror främst på den intramolekylära strukturen. Det går att modifiera cellulosa med hjälp av hydrolys. Då skapas en form av cellulosa, nämligen mikrokristallinsk cellulosa.

Mikrokristallinsk cellulosa är mycket effektiv. En bra dosering kan vara 20 %. Få kanske känner till att cellulosa är både en bindande och diskintegrerande agent. Det gör att tabletten kan lösas.

Hantera tabletterna rätt

När man har den här typen av klibbmedel i tabletter så är det viktigt att de hanteras på rätt sätt. Om de blir fuktiga är de förstörda. Du kan köpa mikrokristallinisk cellulosa på allt-fraktfritt.seDe är dessutom förpackade rätt. Tabletterna går sönder om de blir fuktiga. Om du använder ett bra klibbmedle så är det inga problem.

Förpackningar som håller vad de lovar.

Patienterna förväntar sig fräsch och bra medicin. Det måste vara enkelt för alla att få fram medicinen. Det finns smarta förpackningar att använda.

Mikrokristallinsk cellulosa som klibbmedel i tabletter måste behandlas rätt. Det kan göras på flera sätt. I vissa förpackningar ligger tabletterna lösa. Då får inte burken släppa in någon luft.

Ingen tablett klarar alltför stora påfrestningar. Detta oavsett hur väl den håller ihop. En hammare mot en tablett är ingen bra kombination. Men samma karta bör klara normal hantering av vårdpersonal och patient. Mindre tillverkare genomför ofta tester av sina produkter innan de säljs. Andra aktörer har andra sätt.

Tabletter i förpackning för en vecka

Vissa tabletter är mer tåliga. magnesiumstearat
Portionstabletter tas inte från kartan varje dag. Då kan det hända att de läggs i fack.

Då är det bra om tabletten är gjord av mikrokristallinsk cellulosa. På så vis håller tabletten längre.