Använd Mögelfri för att tvätta bort mögel och öka trivsel och hälsa i ditt hem

Det är allmänt känt att mögel kan vara giftigt. Genom att använda Mögelfri kan du enkelt tvätta bort mögel. Produkten måste användas rätt.

När du vill ta bort svartmögel kan Jape Mögelfri eller Påväxt-stopp vara lösningen helt enkelt för att de fungerar så bra för olika typer av mögel. Produkterna kan du ha hemma länge.

Mögel är inte bra

Många är rädda för de negativa hälsoeffekterna som mögel har. Håll hemmet snyggt med Mögel fri.

Mögel är inte bra för någon men särskilt inte för personer som sedan tidigare lider av problem med allergier och astma. Det kan också vara så att mögel som får frodas leder till att personer som tidigare mått bra plötsligt får symtom som kan vara svåra att tyda.

tvätta

Var uppmärksam om du utvecklar symtom som du tidigare inte har haft. Ett bra första steg är att använda MÖGEL-FRI produkter från Jape. Så svårt är det inte.

Mögel som svartmögel är inte att leka med

Ytan som är angripen måste behandlas. Använd gärna produkter som Fulstopp eller Påväxt-Stopp.

Kontrollera den behandlade ytan då och då. Det kan betyda slutet för möglet. Anlita någon som kan sanering.

Mögelfri är bra till mycket

Ibland är det inte alltid så lätt att hålla koll på möglet. En taktik kan vara att tvätta bort mögel för att döda lukten. Mögel luktar på ett sätt som kan göra det svårt att befinna sig i rummet. Det är inte trevligt alls.

Att sanera kan ta tid och ibland kan målade ytor bli missfärgade av saneringen. Du vinner mycket på att vara förberedd helt enkelt. Förvissa dig om att möglet inte kommer tillbaka.

Att tvätta bort mögel är ofta en bra metod

Du kan ta bort mögel på fler platser än väggar och det är bra att veta. Ibland kan det räcka med att tvätta bort mögel. Du kan ta bort mögel på tyg med Mögelfri från Jape, Bensaltensid, Fulstopp eller Påväxt-Stopp och därmed kan det vara perfekt när du har problem med mögel i bilen.

Även bilklädseln kan bli fri från mögel. I bilen eller i badrummet, mögel är ändå mögel så är det. Sittklädseln kan ju bytas ut.

Ingenting går säkert

Medlet Mögelfri är bra till mer än bara inomhusmiljöer. Mögel kan ju vara utomhus också.

Trädgårdsmöbler kan behandlas med tvätta bort mögel. Ibland får man mögel ändå.

hussvamp

Många av Japes produkter som Mögelfri kan användas ute. För att bli Mögelfri så måste ytan behandlas på olika sätt.

Då kan krävas mer

Många gånger räcker det långt och väl att behandla med Fulstopp, Påväxtstopp, Mögelfri Jape eller Bensaltensid men det finns förstås situationer då detta inte gör hela jobbet. Medlet avgörs av hur djupt som angreppet sitter. Så blir det ibland.

Ha alltid en plan b redo om det skulle behövas. mögel fri När du behandlar väggar och andra material från start så att de kan stå emot väta och mögel på ett bättre sätt minskar du risken för framtida problem.

Prova med Mögelfri eller något annat typ av Bensalkonkloridmedel. Om inte är det dags at få besök av en expert som kan ta reda på om mögel sitter djupare och vad som kan göras för att bli av med den för gott.